www.foreningskompetencer.dk

e-værktøjet - trin for trin
 1. Hvis du ikke allerede har kompetencekortene, så print dem ud og klip efter de stiplede linjer, så du har dem ved hånden undervejs.

 2. Udfyld feltet Dit navn på siden Grundoplysninger

 3. Udfyld felterne Forenings navn og Beskrivelse af foreningen og din rolle i den. Notér bl.a. formålet/idéen, medlemmer, målgruppe, aktiviteter, m.v.
  (Hvis du bruger e-værktøjet i en anden sammenhæng end i forbindelse med et bestemt foreningsengagement, så kan du vælge disse to felter fra).

 4. Udfyld feltet Baggrund og erfaringer. Notér i stikord, hvis du har erfaringer med: andet foreningsarbejde, andre frivillige aktiviteter og interesser, uddannelse, job eller kurser i folkeoplysningen (aftenskoler, højskoler, frie fagskoler, daghøjskoler, produktionsskoler, ungdomsskoler, efterskoler eller folkeuniversitetet). Sæt ca. årstal på.

 5. Hvis du har en sparringspartner til at hjælpe dig, skal du angive hans/hendes navn og rolle - se valgmuligheder på siden Grundoplysninger.

 6. På den følgende side får du en oversigt over de 8 bonuskompetencer (sociale kompetencer, læringskompetencer mv.) og kan vælge hvilken kompetence, du vil starte med. Hver bonuskompetence bliver beskrevet med nogle nøgleord. Der er et vist overlap i nøgleordene, kompetencerne imellem, idet de i praksis hænger sammen på kryds og tværs.

 7. På de efterfølgende sider finder du 10 udsagn for hver af de bonuskompetencer, du vælger. Du skal angive på en skala fra 1 til 5, hvor godt det enkelte udsagn passer på dig. Notér eksempler på situationer, hvor du har vist den kompetence, det handler om. Det er især her, du kan have fornøjelse af kompetencekortene og af at have en sparringspartner, der kender dig (f.eks. en leder eller en anden aktiv i foreningen).

 8. Det hele samles op i en oversigt på siden Afslutning. Her kan du gennemse det hele, evt. diskutere det med en sparringspartner og redigere det, du har skrevet.

 9. Klik på knappen , for at se den i udskriftformat, læs det igennem og rediger evt. yderligere. Når du er tilfreds gemmer du kompetenceprofilen i pdf-format på din computer. Herfra kan du printe det ud og skrive under. Hvis du har en sparringspartner, skal han/hun også skrive under.

 10. Klik på knappen Afslut og gem i nederste højre hjørne, for at kunne gå tilbage og rette senere.
  Se nærmere vejledning under på de enkelte sider.
Start på kompetenceprofil
NB: Hvis du ønsker at afbryde arbejdet med e-værktøjet undervejs, kan du gemme dine data og fortsætte på et senere tidspunkt.
Klik på Afbryd og gem forløb i skærmens nederste højre hjørne og følg instruktionen.
På samme måde kan du gemme din afsluttede kompetenceprofil i op til et halvt år, så du kan gå tilbage og rette eller tilføje noget inden for den periode. Derefter gemmes dokumentet ikke længere centralt.
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)