www.foreningskompetencer.dk

Kompetencekort

Hvad handler det om?
Kompetencekortene hjælper med at synliggøre og sætte ord på:

 • Sociale kompetencer
 • Læringskompetencer
 • Kreative-innovative kompetencer
 • Kommunikative kompetencer
 • Selvledelseskompetencer
 • Interkulturelle kompetencer
 • Organisatoriske kompetencer
 • Demokratiske kompetencer

For hver kompetencekategori er der 10 kort med udsagn, der belyser forskellige sider af f.eks. social kompetence – eller forskellige måder at være socialt kompetent på.

Det er de samme udsagn, der går igen i e-værktøjet, men kompetencekortene er ”noget at have i hånden”, og de kan håndteres uafhængigt af computerskærmen i forskellige rækkefølger. Begge dele er erfaringsmæssigt en stor fordel.

Download kortene her, print dem ud og klip efter de stiplede linjer.

Hvad kan kompetencekortene bruges til?
Kompetencekortene kan f.eks. anvendes til:

 • at udvikle bevidsthed om individuelle realkompetencer og summen af dem i en gruppe - som en del af lederuddannelse eller udvikling af nye aktiviteter i foreningen
 • at forberede realkompetencedokumentation med e-dokumentationsværktøjet på foreningskompetencer.dk eller andet værktøj til kompetencedokumentation.
 • at samle op på de bonuskompetencer, man har fået i foreningslivet – f.eks. som forberedelse til jobansøgning, ansættelsessamtale eller interview i forbindelse med optagelse på uddannelse

Hvordan kan kompetencekortene bruges?
Nogle forslag til, hvordan kortene kan bruges:

 • Den enkelte lægger kortene inden for den enkelte kompetencekategori op i prioriteret rækkefølge, så det udsagn, ”der passer bedst på dig”, ligger øverst, og det, der passer dårligst, ligger nederst.
 • Giv/notér et eller flere konkrete eksempler på, hvor og hvordan du i praksis har demonstreret, at de kompetenceudsagn, du har lagt øverst, passer på dig.
 • Følges gerne op med dialog med en leder eller en anden aktiv i foreningen.
 • Det samme, men i par eller grupper på tre, som hjælper hinanden med prioritering og eksempler gennem sparring/dialog. Fungerer bedst, hvis de involverede kender hinanden gennem nogen tid fra foreningsarbejdet.
 • Følges gerne op i fælles dialog med f.eks. en underviser på et lederkursus.
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)